Subsidie

Subsidie praktijkleren

De nieuwe subsidie praktijkleren is voor leerbedrijven sinds 2014 beschikbaar gekomen. De "nieuwe" subsidie geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht (WVA) die in de afgelopen jaren veelvuldig door het bedrijfsleven is aangevraagd.

Het doel van de subsidie praktijkleren is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. U maakt tenslotte kosten (tijd, geld, e.d.) om leerlingen goed te begeleiden tijdens een stage en hen de belangrijkste vaardigheden in een beroep aan te leren. De stageplaatsen liggen voor kwetsbare groepen niet voor het oprapen en zorgen ervoor dat het arbeidsperspectief zonder de subsidie alleen maar verslechterd.

Voor wie is de subsidie praktijkleren?

Alle leerbedrijven kunnen in Nederland de subsidie praktijkleren aanvragen. Hiervoor dient u dan natuurlijk leerplaatsen binnen uw organisatie aan te bieden. U dient hiervoor echter wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • U dient een erkend leerbedrijf te zijn;
  • Er dient een geldige (praktijkleer)overeenkomst ten grondslag te liggen;
  • De beroepsopleiding dient aan de kwaliteitsnormen van de onderwijswetgeving te voldoen.

Een volledig overzicht van alle voorwaarden vindt u op de website van Rijksdient voor ondernemers.

Hoogte van de subsidie praktijkleren

In de oude regeling kreeg een leerbedrijf een vast bedrag van € 2.700,- per deelnemer. Dit heeft gedurende jaren ertoe geleid dat het totale subsidiebedrag verveelvoudigde. Met de nieuwe subsidie praktijkleren is het maximale subsidiebedrag in Nederland vastgesteld op € 200 miljoen per jaar en per deelnemer op maximaal € 2.700,-. De exacte hoogte van de subsidie per deelnemer wordt, nadat alle aanvragen zijn ingediend, bepaald. Onze schatting is dat er gemiddeld € 1.500,- per deelnemer beschikbaar zal zijn.

Aanvragen van de subsidie

Via het eLoket kunt u de aanvraag voor de subsidieregeling digitaal indienen. Hiervoor is dan minimaal een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Leerbedrijven hebben meestal tot september de mogelijkheid om de subsidie aan te vragen. Hiervoor heeft u dan de volgende gegevens nodig:

  • Naam leerbedrijf
  • Naam deelnemer
  • Naam MBO BBL Opleiding
  • Crebonummer opleiding
  • Periode van begeleiding (aantal werken waarin daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden, is de deelnemer een volledige week ziek of afwezig geweest, dan telt die week niet mee)

© Terraopleidingen.nl 2002 - 2021