Onderwijs

Onbekostigd onderwijs

Het is mogelijk om een erkend diploma te halen, maar geen volledige opleiding bij een ROC of AOC te volgen. Er wordt dan veelal gebruik gemaakt van onbekostigd onderwijs. Deze opleidingen moeten wel voldoen aan de eisen van de overheid, maar de opleiding zal niet gesubsidieerd worden vanuit de overheid.

Waarom onbekostigd onderwijs?

Een opleiding volgen via onbekostigd onderwijs lijkt in eerste instantie voornamelijk financiële gevolgen te hebben. Dit soort opleidingen hebben echter ook voordelen ten opzichte van de traditionele opleidingen.

De meeste opleidingen duren 3 à 4 jaar. In het volwassenenonderwijs komt het echter regelmatig voor dat er al behoorlijk wat kennis aanwezig is bij de cursisten. Terra opleidingen heeft dan de mogelijkheid om de opleiding verkort te verzorgen. Hierbij hoeft dan niet te worden voldaan aan het uren-criterium wat wel een verplicht onderdeel is bij het bekostigd onderwijs. Dit zelfde voordeel heeft u bij het opleiden van productiepersoneel wanneer er gewerkt wordt in ploegendiensten.

© Terraopleidingen.nl 2002 - 2021