Entreeopleiding

MBO - niveau 1

Het eerste niveau binnen het MBO kent eigenlijk slecht één opleiding, de entreeopleiding. Deze opleiding richt zich op het hebben van werknemerscompetenties. Deelnemers dienen tenslotte eerst goed te kunnen functioneren binnen het bedrijfsleven, voordat men echt een functie kan bekleden.

De opleiding heeft negen uitstroom richtingen en geeft verder veel vrijheid om de opleiding naar eigen wens in te richten. Dit maakt de opleiding ideaal voor sociale werkvoorzieningen, inburgeringstrajecten of langdurig werkloze.

© Terraopleidingen.nl 2002 - 2021